Finansielle tjenester som gjør en forskjell

Fastpris på annet arbeid

Vi kan gi fastpris etter en vurdering av det enkelte oppdragets omfang og antatt arbeidsmengde. Prisliste for produkter nedenfor inkluderer enkel dialog, et førsteutkast og en revisjon av førsteutkastet. Fastpris tilbys kun til selskaper. Alle priser nedenfor er opplyst eks. mva.

Alle priser er fra priser og ved kompliserte forhold vil høyere pris tilbys.

 • Kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd (emisjon) 5 000,-
 • Øvrige kapitalforhøyelser (tingsinnskudd etter nærmere avtale) 8 000,-
 • ISRS 4400 - Avtalte kontrollhandlinger 5 500,-
 • Bistand avvikle selskap 5 000,-
 • Enkel aksjonæravtale 4 000,-
 • Enkel aksjonæravtale på engelsk 5 500,-
 • Enkel aksjekjøpsavtale 2 000,-
 • Enkel aksjekjøpsavtale på engelsk 3 000,-
 • Enkel kapitalnedsettelse 4 000,-
 • Omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap 9 900,-
 • Enkel intensjonsavtale om kjøp av aksjer 4 000,-
 • Enkel opsjonsavtale 4 000,-
 • Fortrolighetsavtale norsk/engelsk 4 000,-
 • Fisjon/fusjon 9 900,-
 • Arbeidsavtale 1 900,-
 • Oppsigelse – Dokumentpakke med mal og enkel veiledning 6 900,-
 • Permitteringsvarsel 1 500,-
 • Databehandleravtale 4 000,-
 • Personvernerklæring for ansatte 4 000,-
 • Personvernerklæring for kunder og andre 3 000,-
 • Samtykkeerklæring 3 000,-
 • Endring av foretaksnavn 3 500,-
 • Endre selskapets formålsbestemmelse 1 500,-
 • Endring av forretningsadresse i Brønnøysund 1 500,-
 • Endring av vedtektsfestet signaturbestemmelse 1 500,-
 • Melde registrering i verdipapirregister 1 500,-
 • Melde pantsettelse av aksjer til Brønnøysundsregistrene 1 500,-
 • Stiftelse AS 3 500,-

En del av Soly group.

Noba Consulting AS er en del av Soly Group. Soly Group består av flere selskaper, som sammen jobber for å tilby deg som kunde alle tjenestene du trenger for å drive businessen din.

Vi har kompetanse innenfor markedsføring, design, web, systemutvikling og bedriftsutvikling.

Våre styrker

Tileggstjenester